ra2005_05.pdf Czasopisma Radioamator 2005 - Instrukcje serwisowe, schematy, dokumentacja, aplikacje, karty katalogowe, elektronika