rk2007_12.djvu Czasopisma Konstructor 2007 - Instrukcje serwisowe, schematy, dokumentacja, aplikacje, karty katalogowe, elektronika