rk2004_01.pdf Czasopisma Konstructor 2004 - Instrukcje serwisowe, schematy, dokumentacja, aplikacje, karty katalogowe, elektronika